எது நல்ல பள்ளி? பேசலாம் வாங்க!

good-school-cover

எது நல்ல பள்ளி?

பேசலாம் வாங்க!

இல. சண்முகசுந்தரம்

மின் நூல் வெளியீடு

வெளியீடு – Freetamilebooks.com

உரிமை –Creative Commons Attribution 4.0 International License

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

License

Share This Book

Feedback/Errata

1 Response to எது நல்ல பள்ளி? பேசலாம் வாங்க!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *